Sebastian Tyszczuk - kandydat Do Rady Warszawy Kukiz'15
 Mój Program Wyborczy. Szlak Niepodległości - projekt edukacyjny mojego autorstwa. Serdecznie zapraszam do podróży po Mazowszu. Fundacja na Rzecz
Ochrony Krajobrazu
Kulturowego
 
Sebastian Tyszczuk - Uniwersytet Warszawski
Organizacje Pozarządowe do Rady Warszawy z Kukiz'15

Strona Odwołania od Decyzji Środowiskowej ws. Przebiegu S7 Przez Bemowo i Bielany.

Projekt Uchwały do Rady Warszawy
ws. uznania Reduty Ordona za cmentarza wojenny
gotowy do złożenia.


Sebastian Tyszczuk

Urodzony w Warszawie, z Ojca rodowity warszawiak z warszawskimi korzeniami sięgającymi końca XIX wieku, z matki - słoik.
rocznik 1974 - z pokolenia nie podlegającego lustracji, pomiatający jednak wydarzenia stanu wojennego.

Edukacja:

Szkoła Podstawowa na Warszawskiej Woli, na tzw. "dzikim zachodzie"

następnie ukończone Technikum Architektoniczno-Budowlane na ulicy Przyrynek, tzw. Szkoła Żon. (niegdyś była to szkoła żeńska)

następnie niedokończone Studia na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Ukończyłem kierunek archeologia w Instytucie Archeologii na wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Następnie podjąłem Studia na kierunku planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, urodziły się jednak dzieci i nie podchodziłem do obrony pracy dyplomowej. Nie mniej dzięki studiom, także tym nieukończonym, posiadam dość rozległą wiedzę w różnych obszarach, którą wykorzystuje prowadząc Fundację działającą a obszarze Zrównoważonego rozwoju.

Sebastian Tyszczuk - Uniwersytet Warszawski

Dziś już nieco starszy i bardziej doświadczony.
Żonaty, dwie córki w wieku 6 i 11 lat.

Od wielu lat związany jestem z III Sektorem.

1. Członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prywatnych Firm Archeologicznych
2. Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie (SNAP), przez wiele lat członek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek Założyciel Stowarzyszenia Ogród Warszawa.
4. W zarządzie Fundacji Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem (gdzie pełniłem funkcję Dyrektora Muzeum Ziem Nadbużańskich).

5. Związany byłem także z Fundacją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz seniorów, jako jej reprezentant regularny uczestnik Sejmowej Podkomisji ds. polityki senioralnej w Sejmie poprzedniej kadencji oraz interwencja ws. trudności związanej z tworzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.
6. Prezes Fundacji Na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego.

7. Przez dwie kadencje pełniłem społecznie Funkcję Koordynatora Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim (Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków).

------------------------

Przez pierwsze lata po studiach prowadziłem własną działalność gospodarczą oferując usługi w zakresie pomiarów 3D, w tym wykonywania dokumentacji zabytków ruchomych oraz dokumentacji antropometrycznej i badań antropologicznych.

Byłem Stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor ok. 10 prac i artykułów dotyczących dokumentacji zabytków.

Aktywnie uczestniczę w działaniach strażniczych w obszarze planowania przestrzennego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego: zabytków nieruchomych a także cmentarzy wojennych.

Ważniejsze sprawy:

1. Obrona Reduty Ordona w Warszawie przed zabudową deweloperską, autor licznych pism i wniosków w tej sprawie, m. in. wniosków do Wojewody mazowieckiego, Rady Pamięci Walk i Męczeństwa o uznanie Reduty Ordona za cmentarz wojenny (organy pozostają w bezczynności), o uwzględnienie ochrony Reduty Ordona w zapisach wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego (z sukcesem), uwag do studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosku o wpis Reduty Ordona do Rejestru Zabytków.  (z Ramienia SNAP, Fundacji Patriotyzm i Niepodległość, oraz Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego).

2. Uchylenie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości stanowiącej część Parku Łazienki Królewskie w Warszawie - po nielegalnie wyburzonych koszarach huzarskich. (z ramienia SNAP).

3. Wymuszenie badań archeologiczno - poszukiwawczych zaginionego archiwum BUNDU na terenie Ogrodu Krasińskich w Warszawie w czasie realizacji inwestycji związanej z rewitalizacją Ogrodu. (z ramienia SNAP)

4. Uchylenie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na zabudowę części Parku Łazienki Królewskie w Warszawie - od strony ulicy Parkowej- w ramach wspólnych działań Fundacji oraz warszawskiego Oddziału Kukiz'15.

5. Obecnie występuję jako Strona postępowania administracyjnego ws.:

- wydania decyzji środowiskowej dla przebiegu trasy S7 przez Bielany oraz Bemowo - wspólnie z Kukiz'15-Bemowo przygotowałem i złożyłem odwołanie od wymienionej decyzji.

- wpisu Reduty Ordona do Rejestru Zabytków,

- decyzji środowiskowej do planu miejscowego dla osiedla Chrzanów na Bemowie,

- budowy nowego budynku urzędu Skarbowego przy ulicy Zachodzącego Słońca na Bemowie,

Także kilku innych postępowań administracyjnych.

 

Zawodowo, specjalista ds. digitalizacji zabytków (skanowania 3D) - m. in. wykonawca cyfrowej dokumentacji 3D szczątków Mikołaja Kopernika. Także specjalista w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje - głownie w obszarze kultury oraz ochrony zabytków, m. in. dla podmiotów:  Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Ziem Nadbużańskich, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Fundacji Perpetuum Mobile, Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego, firmy 3Database, innych organizacji pozarządowych, łącznie, dla różnych podmiotów pozyskanych kilka min. zł dotacji. 

Uczestniczyłem  w realizacji wielu projektów kulturowych i społecznych o różnej tematyce i różnych grupach docelowych w tym projektach: senioralnych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym (szczególnie niepełnosprawnym intelektualnie), sportowych , edukacyjnych oraz związanych z ochroną zabytków.

Uczestnik licznych konsultacji społecznych, planów miejscowych, programów współpracy z NGO, a także ustaw (m.in z ramienia SNAP) obecnie członek komisji legislacyjnej Oddziału Głównego SNAP (udział w konsultacjach nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy krajobrazowej na zaproszenie Kancelarii Prezydenta )

Udział w licznych konferencjach i odczytach.

Prasa i TV:

- Region polityka: wybory samorządowe 23 czerwca 2018

- Region polityka: wybory samorządowe i warszawska reprywatyzacja 21 kwietnia 2018

- Sztuka dialogu: exposé premiera M. Morawieckiego, rekonstrukcja rządu, zmiany w ordynacji wyborczej 13 grudnia 2017

- Wieczór RDC: „Szlak Niepodległości” Audycja poświęcona działalności Fundacji 10 grudnia 2017

- Sztuka dialogu: zmiany w ordynacji wyborczej, drugie czytanie prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS 6 grudnia 2017

- Sztuka dialogu: o rekonstrukcji rządu i zmianach, o głosowaniach w Sejmie i projekcie prezydenta 22 listopada 2017

- W RDC o rewitalizacji warszawskich osiedli i budynków.  Audycja poświęcona działalności Fundacji, 10 lipca 2016

- Interwencja ws. Warsztatów Terapii Zajęciowej w audycji "Jest Sprawa" w Radio RDC. 23.09.2015
- W obronie Reduty Ordona - TV Republika. 09.2015
- Wystąpienie podczas III Forum Biznesu Powiatu Otwockiego. 09.2015 - O finansowaniu  organizacji pozarządowych, od 35 minuty
- Próba zorganizowania funduszy na budowę placu zabaw w Natolinie (gmina Osieck w powiecie Otwockim, na granicy z gminą wiejską Garwolin).
- Zapis z sejmowej komisji polityki senioralnej, o przewidywanych problemach z tworzeniem domów Senior - Wigor na terenach wiejskich (kwiecień 2015 r.)
- W obronie mogiły Powstańców Styczniowych w Kałuszynie (sierpień 2014 roku).
- W obronie Reduty Ordona w Radiu dla Ciebie (sierpień 2014 roku) (niestety materiału już nie jest już dostępny)
- O złożeniu wniosku o wpis Reduty Ordona do Rejestru Zabytków, (Gazeta Wyborcza) do dnia dzisiejszego Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatruje złożony wówczas wniosek.  (kwiecień 2014)
- Interwencja ws. poszukiwań archiwum BUNDU, ukrytego przez Marka Edelmana,  (październik 2013)
- TVN Warszawa, także o interwencji w Ogrodzie Krasińskim w Warszawie, udało się wówczas także wymusić u konserwatora wydanie decyzji o nadzorze archeologicznym na terenie całej inwestycji.
- O badaniach naukowych dotyczących neolitycznych toporów kamiennych z wykorzystaniem pomiarów 3D. wyniki badań prowadzonych w ramach Stypendium Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego (listopad 2010)
- Zwyrodnienia kręgu "atlasa" Mikołaja Kopernika na obrazie 3D. (czerwiec 2009 r.)
Sebastian Tyszczuk, Trójwymiarowa, cyfrowa dokumentacja kraniometryczna — drzemiące możliwości, s. 381–388.

- Głos w sprawie tępienia prywatnych firm archeologicznych oraz przepisów korporacyjnych w zawodzie archeologa, utrudniające start zawodowy młodym absolwentom archeologii (sierpień 2006r)

Zapraszam na  społecznościowy profil, na facebooku - zachęcam do polubienia profilu i stałej wymiany opinii.

Prywatnie

Najważniejsza jest jedno - Rodzina.

Sebastian Tyszczuk - Uniwersytet Warszawski

kontakt: